Revalidatie / sport

Binnen de praktijk is veel ervaring en kennis aanwezig op het gebied van revalidatie na (sport) ongevallen, operaties op het gebied van het bewegingsapparaat (zoals bijvoorbeeld nieuwe heupen, knieën en schouders), revalidatie na (postoperatieve) fracturen, revalidatie na een bijv. een hernia en revalidatie bij neurologische aandoeningen ( zoals bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, een herseninfarct of hersenbloeding, spierziekte of –letsel, Multiple Sclerose).

De fysiotherapie richt zich bij revalidatie en training op het herstel van het aangedane lichaamsdeel met aangepaste trainingsschema's voor een optimaal functioneren in sport/ werk/ dagelijks leven. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies.Oefenruimte