Vergoeding & Tarieven 2021

Met bijna alle verzekeringsmaatschappijen hebben we contracten. Dit houdt in dat als u een aanvullende verzekering heeft, de fysiotherapiebehandelingen vergoedt worden. Wij declareren rechtstreeks bij deze verzekeraars, zodat u zelf geen omkijken heeft naar uw declaratie. Mocht u willen weten of wij een contract hebben met uw verzekeraar en of u goed verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandeling, neem dan even contact met ons op.

Wij declareren rechtstreeks bij deze verzekeraars, zodat u zelf geen omkijken heeft naar uw declaratie. Mocht u willen weten of wij een contract hebben met uw verzekeraar en of u goed verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandeling, neem dan even contact met ons op.

U kunt ook kijken op www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie.


Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven:

Tarief Omschrijving
€ 40,00 Zitting fysiotherapie
€ 51,50 Zitting manuele therapie
€ 62,50 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 27,50 Telefonische zitting
€ 20,50 Screening
€ 51,50 Intake en onderzoek na screening
€ 51,50 Intake en onderzoek na verwijzing
€ 40,00 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 13,00 Toeslag voor behandeling aan huis
€ 13,00 Inrichtingstoeslag
€ 18,00 Toeslag buiten reguliere werktijden
€ 30,00 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 30,00 Niet nagekomen afspraak Manuele therapie
Kostprijs Verstrekte verband- en hulpmiddelen
€ 32,50 Eenvoudige, korte rapporten
€ 57,50 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
€ 30,00 Niet nagekomen afspraak